ESI POLSKA SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000012613

NIP: 5261463552

REGON: 011990089

ESI POLSKA SP Z O O KRS: 0000012613 NIP: 5261463552 REGON: 011990089
Numer NIP: 5261463552
Numer REGON: 011990089
Numer KRS: 0000012613
Nazwa: ESI POLSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIALAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-01-13
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-02-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Domaniewska 41
Kod pocztowy: 02-672
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 51490503 Butelkowanie wody mineralnej lub źródlanej
  • 51490504 Napoje gazowane
  • 54990205 Destylowana woda mineralna lub żródlana

Klasyfikacja EKD

  • 51342 Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych