ENERGOTECH - 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Świnoujście)

KRS: 0000005914

NIP: 8550003901

REGON: 810543305

ENERGOTECH - 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000005914 NIP: 8550003901 REGON: 810543305
Numer NIP: 8550003901
Numer REGON: 810543305
Numer KRS: 0000005914
Nazwa: ENERGOTECH - 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 20 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Armii Krajowej 3/14-15
Kod pocztowy: 72-600
Miasto: Świnoujście
Gmina: Świnoujście
Powiat: Świnoujście
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 5248 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 742 Architektura, inżynieria i pokrewne doradztwo techniczne