"ENERGOPOL-TRADE-OPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Opole)

KRS: 0000021704

NIP: 9371030253

REGON: 070661550

"ENERGOPOL-TRADE-OPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000021704 NIP: 9371030253 REGON: 070661550
Numer NIP: 9371030253
Numer REGON: 070661550
Numer KRS: 0000021704
Nazwa: "ENERGOPOL-TRADE-OPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ---
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 6 351 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gosławicka 2
Kod pocztowy: 45-446
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 15319900 Przedsiebiorstwa budowlane, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 28111 Wytwarzanie części konstrukcji metalowych dla przemysłu
  • 2812 Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
  • 452111 Roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych
  • 452114 Roboty ogólnobudowlane w budowlach przemysłowych i składowych