"ENERGOPOL-KOMUNIKACJA" SP Z O O (Szczecin)

KRS: 0000011071

NIP: 9551982831

REGON: 812025299

"ENERGOPOL-KOMUNIKACJA" SP Z O O KRS: 0000011071 NIP: 9551982831 REGON: 812025299
Numer NIP: 9551982831
Numer REGON: 812025299
Numer KRS: 0000011071
Nazwa: "ENERGOPOL-KOMUNIKACJA" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA SAMOISTNA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-17
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-01-09
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-01-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Św. Floriana 9 /13
Kod pocztowy: 70-646
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 16110000 Budowa dróg i autostrad
  • 16220000 Budowa mostów, tuneli i wiaduktów
  • 16230300 Budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych
  • 17949901 Roboty ziemne w czasie budowy

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 452131 Budowa mostów i wiaduktów
  • 45231 Budowa autostrad, ulic, placów, dróg oraz innych traktów komunikacyjnych
  • 7421 Projektowanie urbanistyczne i budowlane, nadzór autorski i inwestorski, architektura krajobrazowa