ENERGOMONTAŻ ZACHÓD OPOLE SP Z O O (Brzezie)

KRS: 0000001697

NIP: 7540334926

REGON: 530513730

ENERGOMONTAŻ ZACHÓD OPOLE SP Z O O KRS: 0000001697 NIP: 7540334926 REGON: 530513730
Numer NIP: 7540334926
Numer REGON: 530513730
Numer KRS: 0000001697
Nazwa: ENERGOMONTAŻ ZACHÓD OPOLE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ; - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ, - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - LUB DWÓCH PROKUREN
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-23
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-07-17
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-07-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Brzezie
Kod pocztowy: 46-021
Miasto: Brzezie
Gmina: Dobrzeń Wielki
Powiat: opolski
Województwo: OPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych
  • 17919905 Prace konstrukcyjne ze stali
  • 17919909 Wznoszenie metalowych zbiorników
  • 17990203 Pokrywanie konstrukcji metalowych na miejscu budowy

Klasyfikacja EKD

  • 28111 Wytwarzanie części konstrukcji metalowych dla przemysłu
  • 452114 Roboty ogólnobudowlane w budowlach przemysłowych i składowych
  • 452133 Budowa rurociągów przesyłowych i miejskiej sieci rurociągowej
  • 4525 Specjalistyczne prace budowlane
  • 455 Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską