ENERGOMONTAŻ ZACHÓD SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000020918

NIP: 5240401416

REGON: 012056161

ENERGOMONTAŻ ZACHÓD SP Z O O KRS: 0000020918 NIP: 5240401416 REGON: 012056161
Numer NIP: 5240401416
Numer REGON: 012056161
Numer KRS: 0000020918
Nazwa: ENERGOMONTAŻ ZACHÓD SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-04-27
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-05-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII GU 650/03
Data wydania aktu prawnego: 2004-01-06
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2008-11-19
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: MAJĄTEK UPADŁEGO ZOSTAŁ ZLIKWIDOWANY; SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, POSTANOWIENIEM Z DNIA 19 LISTOPADA 2008 ROKU STWIERDZIŁ ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO SYGN. AKT X GUP 15/06)
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Modlińska 15
Kod pocztowy: 03-216
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane
  • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych

Klasyfikacja EKD

  • 2811 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  • 28111 Wytwarzanie części konstrukcji metalowych dla przemysłu
  • 453 Wykonywanie instalacji budowlanych