ENERGIA JEDEN SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000288797

NIP: 7010092467

REGON: 141050744

ENERGIA JEDEN SP Z O O KRS: 0000288797 NIP: 7010092467 REGON: 141050744
Numer NIP: 7010092467
Numer REGON: 141050744
Numer KRS: 0000288797
Nazwa: ENERGIA JEDEN SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-09-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-10-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jerozolimskie 81
Kod pocztowy: 02-001
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.40.Z Bary
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.15.Z Działalność holdingów
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 15220000 Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane