"ENERGETYKA POZNAŃSKA - ZAKŁAD OŚWIETLENIA DROGOWEGO" SP Z O O (Poznań)

KRS: 0000015675

NIP: 7810064248

REGON: 630218620

"ENERGETYKA POZNAŃSKA - ZAKŁAD OŚWIETLENIA DROGOWEGO" SP Z O O KRS: 0000015675 NIP: 7810064248 REGON: 630218620
Numer NIP: 7810064248
Numer REGON: 630218620
Numer KRS: 0000015675
Nazwa: "ENERGETYKA POZNAŃSKA - ZAKŁAD OŚWIETLENIA DROGOWEGO" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM LUB PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-31
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-12-03
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-12-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.zod.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17319903 Generalny dostawca urządzeń elektrycznych
  • 17319904 Dostawca urządzeń oświetleniowych

Klasyfikacja EKD

  • 4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 45341 Zakładanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych