ELTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łomianki)

KRS: 0000014484

NIP: 1181597975

REGON: 013227771

ELTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000014484 NIP: 1181597975 REGON: 013227771
Numer NIP: 1181597975
Numer REGON: 013227771
Numer KRS: 0000014484
Nazwa: ELTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 62 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Warszawska 41/7
Kod pocztowy: 05-092
Miasto: Łomianki
Gmina: Łomianki
Powiat: warszawski zachodni
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.euroelektronika.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Eltronika Więcej »(402 549.25 zł)

Klasyfikacja SIC

  • 50650300 Części elektroniczne
  • 50650304 Kondensatory, elektroniczne
  • 50650309 Urządzenia półprzewodnikowe
  • 50659900 Części elektroniczne i wyposażenie, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 7467 Obsługiwanie elektronicznych i mechanicznych urządzeń ochronnych