"ELPROFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wałbrzych)

KRS: 0000290169

NIP: 8862875918

REGON: 020600598

"ELPROFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290169 NIP: 8862875918 REGON: 020600598
Numer NIP: 8862875918
Numer REGON: 020600598
Numer KRS: 0000290169
Nazwa: "ELPROFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH, KTÓRE OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200 000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB CZYNNOŚCIACH, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 200 000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wrocławska 130
Kod pocztowy: 58-306
Miasto: Wałbrzych
Gmina: Wałbrzych
Powiat: Wałbrzych
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.elprofit.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  • 91.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Klasyfikacja SIC

  • 50630000 Aparaty elektryczne i wyposażenie