"ELIPSA" SP Z O O (Kąty Wrocławskie)

KRS: 0000062225

NIP: 9131417900

REGON: 931159990

"ELIPSA" SP Z O O KRS: 0000062225 NIP: 9131417900 REGON: 931159990
Numer NIP: 9131417900
Numer REGON: 931159990
Numer KRS: 0000062225
Nazwa: "ELIPSA" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-11-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-06-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-06-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Fabryczna 1
Kod pocztowy: 55-080
Miasto: Kąty Wrocławskie
Gmina: Kąty Wrocławskie
Powiat: wrocławski
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.elipsa.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 20320000 Artykuły spożywcze w puszkach i słojach
  • 20340301 Produkty ziemniaczane suszone lub odwadniane
  • 20460106 Skrobia ziemniaczana
  • 20990000 Preparaty i artykuły spożywcze

Klasyfikacja EKD

  • 153312 Suszenie owoców, orzechów i warzyw
  • 15613 Produkcja mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz orzechów jadalnych
  • 158 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych