ELEKTROHURT SP Z O O (Gliwice)

KRS: 0000017616

NIP: 6310011449

REGON: 271827382

ELEKTROHURT SP Z O O KRS: 0000017616 NIP: 6310011449 REGON: 271827382
Numer NIP: 6310011449
Numer REGON: 271827382
Numer KRS: 0000017616
Nazwa: ELEKTROHURT SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CO DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 35.000 USD WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGO Z DNIA DOKONANIA CZYNNOŚCI - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁON
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-02-07
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-03-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bałtycka 8
Kod pocztowy: 44-100
Miasto: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.elektro-hurt.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50510102 Kable, przewody
  • 50630104 Transformatory elektryczne
  • 50650305 Kable połączeniowe, elektroniczne
  • 50999904 Armatura do oświetlenia gazowego
  • 57190200 Artykuły oświetleniowe, lampy oraz dodatki

Klasyfikacja EKD

  • 52442 Sprzedaż detaliczna sprzętu oświetleniowego