"ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ (Warszawa)

KRS: 0000014232

NIP: 5272334350

REGON: 017187815

"ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ KRS: 0000014232 NIP: 5272334350 REGON: 017187815
Numer NIP: 5272334350
Numer REGON: 017187815
Numer KRS: 0000014232
Nazwa: "ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 470 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pańska 77/79
Kod pocztowy: 00-834
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.elektrim.pl/firma
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73730101 Analiza i projektowanie systemów komputerowych
  • 73730102 Inżynieria systemowa związana z komputerami
  • 73740104 Biuro usług komputerowych
  • 73760000 Administratorzy systemów komputerowych

Klasyfikacja EKD

  • 300222 Produkcja terminali komputerowych
  • 721 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego