"EL METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Elbląg)

KRS: 0000016507

NIP: 5782518563

REGON: 170749750

"EL METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000016507 NIP: 5782518563 REGON: 170749750
Numer NIP: 5782518563
Numer REGON: 170749750
Numer KRS: 0000016507
Nazwa: "EL METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SKŁADA SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI; PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data zawieszenia działalności: 2009-10-15
Data wznowienia działalności: 2009-08-18

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dębowa 1C
Kod pocztowy: 82-300
Miasto: Elbląg
Gmina: Elbląg
Powiat: Elbląg
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Strona www: www.elmetal-elblag.webpark.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15420402 Konstrukcja budynków straży pożarnej
  • 33550400 Aluminiowe szyny i formy konstrukcyjne
  • 34430503 Elementy konstrukcyjne nuklearne, blacha gruba

Klasyfikacja EKD

  • 28111 Wytwarzanie części konstrukcji metalowych dla przemysłu