"EKOTECH - CHRISTOFFERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wrocław)

KRS: 0000020400

NIP: 8992116275

REGON: 931090459

"EKOTECH - CHRISTOFFERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000020400 NIP: 8992116275 REGON: 931090459
Numer NIP: 8992116275
Numer REGON: 931090459
Numer KRS: 0000020400
Nazwa: "EKOTECH - CHRISTOFFERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: POD OŚWIADCZENIAMI WOLI SKŁADANYMI W IMIENIU SPÓŁKI ZE SKUTKIEM ZOBOWIĄZUJĄCYM LUB ROZPORZĄDZAJĄCYM: - GDY ZARZĄD LICZY DWIE LUB WIĘCEJ OSÓB: WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, A GDY JEDNORAZOWA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA SUMĘ 40.000. - ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO TJ. BEZ PODATKU VAT - WYMAGANE SĄ PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, - GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 600 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wagonowa 10
Kod pocztowy: 53-609
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.ekotech.christofers.com
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne
  • 17969904 Instalacja urządzeń

Klasyfikacja EKD

  • 453 Wykonywanie instalacji budowlanych
  • 45312 Instalacja elektrycznych urządzeń grzewczych