EKO-VITA SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000019575

REGON: 016563660

EKO-VITA SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000019575 REGON: 016563660
Numer REGON: 016563660
Numer KRS: 0000019575
Nazwa: EKO-VITA SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-08-10
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-08-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Królewska 27
Kod pocztowy: 00-060
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 35710000 Komputery
  • 73740104 Biuro usług komputerowych
  • 73760000 Administratorzy systemów komputerowych
  • 79991100 Szkoły, obozy i usługi szkoleniowe
  • 87420206 Konsultant do spraw szkolenia i rozwoju
  • 87420300 Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu

Klasyfikacja EKD

  • 22111 Wydawanie książek
  • 524813 Sprzedaż detaliczna oprogramowania komputerowego
  • 70 Obsługa nieruchomości
  • 722 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania