EKO INŻBUD SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000011394

NIP: 5261013731

REGON: 010843819

EKO INŻBUD SP Z O O KRS: 0000011394 NIP: 5261013731 REGON: 010843819
Numer NIP: 5261013731
Numer REGON: 010843819
Numer KRS: 0000011394
Nazwa: EKO INŻBUD SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-01-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-02-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: X GUP 221/06
Data wydania aktu prawnego: 2006-07-07
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2008-04-28
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 28 KWIETNIA 2008 R. STWIERDZAJĄCE ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO EKO-INŻBUD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Koszykowa 31/14
Kod pocztowy: 00-553
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 16230300 Budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych
  • 59329901 Artykuły budowlane, używane

Klasyfikacja EKD

  • 454 Budowlane prace wykończeniowe