EKO-FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Zakroczym)

KRS: 0000290004

NIP: 5311638322

REGON: 141391310

EKO-FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290004 NIP: 5311638322 REGON: 141391310
Numer NIP: 5311638322
Numer REGON: 141391310
Numer KRS: 0000290004
Nazwa: EKO-FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gałachy 62
Kod pocztowy: 05-170
Miasto: Zakroczym
Gmina: Zakroczym
Powiat: nowodworski
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
 • 15.33.A Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
 • 51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • 51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
 • 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 51.88.Z Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
 • 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Klasyfikacja SIC

 • 20330000 Owoce, warzywa i ich przetwory w puszkach i słojach