"ECOSERVICE" SP Z O O (Zielona Góra)

KRS: 0000016206

NIP: 9291560121

REGON: 970672620

"ECOSERVICE" SP Z O O KRS: 0000016206 NIP: 9291560121 REGON: 970672620
Numer NIP: 9291560121
Numer REGON: 970672620
Numer KRS: 0000016206
Nazwa: "ECOSERVICE" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-30
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-12-13
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-12-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Głowackiego 9
Kod pocztowy: 65-301
Miasto: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
Powiat: Zielona Góra
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: www.ecoservice.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 16290505 Budowa oczyszczalni i zakładu uzdatniania ścieków
  • 17999941 Instalacja podziemnych linii ochronnych (ścieków itp.)_
  • 32590100 Rury i płytki drenażowe do ścieków, z gliny
  • 35890301 Urządzenia dla oczyszczalni ścieków
  • 76990400 Usługi czyszczenia związane ze ściekami i śmieciami

Klasyfikacja EKD

  • 45246 Budowa systemów oczyszczalni ścieków
  • 9004 Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnej i ściekowej