"ECO-WOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (KRS: 0000014469)

KRS: 0000014469

"ECO-WOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS: 0000014469
Numer KRS: 0000014469
Nazwa: "ECO-WOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM PONIŻSZYCH OGRANICZEŃ. W SYTUACJI ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), ALBO TEŻ ROZPORZĄDZANIA PRZEZ SPÓŁKĘ PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), BĄDŹ TEŻ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIEM PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO OKREŚLONĄ WYŻEJ KWOTĘ, JAK RÓWNIEŻ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄCYCH RODZIĆ SKUTKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘCDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 344 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Widok 3
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW