ECO TRADE CO LTD SP Z O O (Toruń)

KRS: 0000025855

NIP: 9561975608

REGON: 871187981

ECO TRADE CO LTD SP Z O O KRS: 0000025855 NIP: 9561975608 REGON: 871187981
Numer NIP: 9561975608
Numer REGON: 871187981
Numer KRS: 0000025855
Nazwa: ECO TRADE CO LTD SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ŚWIADCZENIA NIE PRZEKRACZA 200 000 ZŁ. POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI WYMAGANA JEST UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW .
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-03-24
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-04-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Włocławska 167
Kod pocztowy: 87-100
Miasto: Toruń
Gmina: Toruń
Powiat: Toruń
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych
  • 17919900 Wznoszenie konstrukcji stalowych, nie sklasyfikowanych
  • 17919905 Prace konstrukcyjne ze stali

Klasyfikacja EKD

  • 2722 Produkcja rur stalowych
  • 453 Wykonywanie instalacji budowlanych
  • 45421 Instalowanie elementów stolarki budowlanej