E-CONDIMENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Świdwin)

KRS: 0000288036

NIP: 8513041505

REGON: 320462069

E-CONDIMENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288036 NIP: 8513041505 REGON: 320462069
Numer NIP: 8513041505
Numer REGON: 320462069
Numer KRS: 0000288036
Nazwa: E-CONDIMENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU, Z TYM, ŻE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 150 000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIEŚIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100 ) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Szczecińska 47
Kod pocztowy: 78-300
Miasto: Świdwin
Gmina: Świdwin
Powiat: świdwiński
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 14.40.Z Produkcja soli
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 • 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
 • 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.15.Z Działalność holdingów
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama

Klasyfikacja SIC