E-CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gdynia)

KRS: 0000289652

NIP: 5833001138

REGON: 220502464

E-CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289652 NIP: 5833001138 REGON: 220502464
Numer NIP: 5833001138
Numer REGON: 220502464
Numer KRS: 0000289652
Nazwa: E-CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE (DWUOSOBOWO).
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: J. Bema 18/7
Kod pocztowy: 81-386
Miasto: Gdynia
Gmina: Gdynia
Powiat: Gdynia
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.ecob.pl
E-mail: ,
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 80.30.Z Działalność detektywistyczna
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)

Klasyfikacja SIC

 • 73730100 Usługi rozwoju systemów programowania