DYNAMIC BUSINESS SOLUTIONS INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Tarnów)

KRS: 0000291698

NIP: 9930535651

REGON: 120569081

DYNAMIC BUSINESS SOLUTIONS INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291698 NIP: 9930535651 REGON: 120569081
Numer NIP: 9930535651
Numer REGON: 120569081
Numer KRS: 0000291698
Nazwa: DYNAMIC BUSINESS SOLUTIONS INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIU PRAWEM DO KWOTY NIE WYŻSZEJ NIŻ 10.000,00 ZŁ, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIU PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 10.000,00 ZŁ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zgody 54
Kod pocztowy: 33-100
Miasto: Tarnów
Gmina: Tarnów
Powiat: Tarnów
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • 22.12.Z Wydawanie gazet
 • 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
 • 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
 • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw

Klasyfikacja SIC

 • 87420000 Usługi doradcze związane z zarządzaniem