DRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000291708

NIP: 5222866487

REGON: 141163098

DRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291708 NIP: 5222866487 REGON: 141163098
Numer NIP: 5222866487
Numer REGON: 141163098
Numer KRS: 0000291708
Nazwa: DRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Janiszowska 9
Kod pocztowy: 02-222
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.drona.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Rozwój przedsiębiorstwa DRONA Sp. z o.o. dzięki zakupowi innowacyjnej maszyny drukarskiej Więcej »(877 820 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
  • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
  • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
  • 64.12.A Działalność kurierska
  • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 74.40.Z Reklama

Klasyfikacja SIC