DROGOWE SYSTEMY AUTOMATYKI SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000013667

NIP: 8942673401

REGON: 932640548

DROGOWE SYSTEMY AUTOMATYKI SP Z O O KRS: 0000013667 NIP: 8942673401 REGON: 932640548
Numer NIP: 8942673401
Numer REGON: 932640548
Numer KRS: 0000013667
Nazwa: DROGOWE SYSTEMY AUTOMATYKI SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DO KWOTY 30.000 ZŁ SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 30.000 ZŁ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-01-13
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-07-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bystrzycka 24
Kod pocztowy: 54-215
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.dsa-wroclaw.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17310200 Instalacja sterowania elektronicznego
  • 36690206 Elektryczna sygnalizacja ruchu drogowego
  • 37140115 Urządzenia automatycznie kontrolujące prędkość pojazdu, pojazdy samochodowe

Klasyfikacja EKD

  • 45341 Zakładanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych