"DPF" SP Z O O (Toruń)

KRS: 0000012540

NIP: 8792022121

REGON: 870610992

"DPF" SP Z O O KRS: 0000012540 NIP: 8792022121 REGON: 870610992
Numer NIP: 8792022121
Numer REGON: 870610992
Numer KRS: 0000012540
Nazwa: "DPF" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURETEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-15
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-12-07
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-12-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VII U 28/01
Data wydania aktu prawnego: 2001-07-18
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2004-10-26
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO NA SKUTEK PODZIAŁU MIĘDZY WIERZYCIELAMI FUNDUSZÓW MASY UPADŁOŚCI POPRZEZ WYKONANIE OSTATECZNEGO PLANU PODZIAŁU (ART. 217 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO)

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 59-69
Kod pocztowy: 87-100
Miasto: Toruń
Gmina: Toruń
Powiat: Toruń
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 2751 Odlewnictwo żeliwa
  • 2752 Odlewnictwo staliwa