"DOMAX - WSZYSTKO DLA DOMU" SP Z O O (Suwałki)

KRS: 0000016703

REGON: 005406860

"DOMAX - WSZYSTKO DLA DOMU" SP Z O O KRS: 0000016703 REGON: 005406860
Numer REGON: 005406860
Numer KRS: 0000016703
Nazwa: "DOMAX - WSZYSTKO DLA DOMU" SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-01
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-03-26
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-04-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dwernickiego 8 /23
Kod pocztowy: 16-400
Miasto: Suwałki
Gmina: Suwałki
Powiat: Suwałki
Województwo: PODLASKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street