DOM NASUTÓW - NASUTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Niemce)

KRS: 0000289361

NIP: 7132978491

REGON: 060288589

DOM NASUTÓW - NASUTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289361 NIP: 7132978491 REGON: 060288589
Numer NIP: 7132978491
Numer REGON: 060288589
Numer KRS: 0000289361
Nazwa: DOM NASUTÓW - NASUTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 142 300
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 98A/---
Kod pocztowy: 21-025
Miasto: Niemce
Gmina: Niemce
Powiat: lubelski
Województwo: LUBELSKIE
Strona www: www.nasutow.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Klasyfikacja SIC