"DL BAU" (Ręczno)

KRS: 0000000531

NIP: 7712509732

REGON: 592134555

"DL BAU" KRS: 0000000531 NIP: 7712509732 REGON: 592134555
Numer NIP: 7712509732
Numer REGON: 592134555
Numer KRS: 0000000531
Nazwa: "DL BAU"
Sposób reprezentacji podmiotu: DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PONADTO UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE: - DWAJ PROKURENCI, LUB - JEDEN PROKURENT I JEDEN PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA, LUB - DWAJ PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 5/---
Kod pocztowy: 97-510
Miasto: Ręczno
Gmina: Ręczno
Powiat: piotrkowski
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street