DIM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000022933

NIP: 1130013237

REGON: 008104880

DIM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022933 NIP: 1130013237 REGON: 008104880
Numer NIP: 1130013237
Numer REGON: 008104880
Numer KRS: 0000022933
Nazwa: DIM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-03-10
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-03-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII-U- 905/01
Data wydania aktu prawnego: 2002-02-18
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2005-01-03
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE O UKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Szoferska 26 A
Kod pocztowy: 04-626
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.dim5.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50640300 Urządzenia klimatyzacyjne
  • 50650400 Sprzęt radiowo-telewizyjny i części zamienne do niego
  • 50750105 Kompresory, klimatyzacyjne
  • 57220201 Domowe urządzenia klimatyzacyjne, wolnostojące
  • 78190301 Obróbka, edycja i wprowadzanie napisów do filmów

Klasyfikacja EKD

  • 51432 Sprzedaż hurtowa artykułów radiowo-telewizyjnych