DERNET ENTERPRISES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000289220

NIP: 1132697949

REGON: 141222197

DERNET ENTERPRISES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289220 NIP: 1132697949 REGON: 141222197
Numer NIP: 1132697949
Numer REGON: 141222197
Numer KRS: 0000289220
Nazwa: DERNET ENTERPRISES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Olszynki Grochowskiej 2E
Kod pocztowy: 04-281
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • 11.02.Z Produkcja win gronowych
 • 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • 49.20.Z Transport kolejowy towarów
 • 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
 • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Klasyfikacja SIC

 • 65310100 Agenci oraz brokerzy nieruchomości
 • 65310402 Sprzedaż nieruchomości typu time-share, laesing oraz wynajem
 • 65520000 Udziałowcy oraz developerzy

Klasyfikacja EKD

 • 7012 Kupno i sprzedaż nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą