"DELFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Augustów)

KRS: 0000002788

NIP: 5422499332

REGON: 050620710

"DELFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000002788 NIP: 5422499332 REGON: 050620710
Numer NIP: 5422499332
Numer REGON: 050620710
Numer KRS: 0000002788
Nazwa: "DELFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 23 964 254
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 3/05
Data wydania aktu prawnego: 2005-06-21
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2005-06-24
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W SUWAŁKACH Z DNIA 24.06.2005 ROKU W OPARCIU O ART. 395 § 2 KPC W ZW. Z ART. 35 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO UCHYLONO POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Turystyczna 81
Kod pocztowy: 16-300
Miasto: Augustów
Gmina: Augustów
Powiat: augustowski
Województwo: PODLASKIE
Strona www: www.hotel-delfin.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 551 Hotele
  • 5511 Hotele i motele z restauracjami