"DCS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczecin)

KRS: 0000022367

NIP: 8521008988

REGON: 810665020

"DCS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022367 NIP: 8521008988 REGON: 810665020
Numer NIP: 8521008988
Numer REGON: 810665020
Numer KRS: 0000022367
Nazwa: "DCS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA SAMOISTNA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Panieńska 20/2
Kod pocztowy: 70-535
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.agencjadcs.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.13.Z Wydawanie gazet
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 27590000 Druk materiałów handlowych, reklamowych i innych, niesklasyfikowany
 • 73199900 Usługi reklamowe

Klasyfikacja EKD

 • 2225 Pozostała działalność usługowa związana z poligrafią
 • 744 Reklama