"DATCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Żywiec)

KRS: 0000008503

NIP: 5532103625

REGON: 072193550

"DATCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000008503 NIP: 5532103625 REGON: 072193550
Numer NIP: 5532103625
Numer REGON: 072193550
Numer KRS: 0000008503
Nazwa: "DATCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: CAŁOKSZTAŁTEM SPÓŁKI KIERUJE ZARZĄD - JEDNOOSOBOWO, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bielów 18
Kod pocztowy: 34-300
Miasto: Żywiec
Gmina: Żywiec
Powiat: żywiecki
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.datcom.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 35699905 Hydrauliczne urządzenia do mostów lub bram
  • 36250000 Urządzenia przekaźnikowe i sterujące
  • 36990000 Urządzenia elektryczne, niesklasyfikowane
  • 36990400 Sprzęt elektroniczny, dźwiękowy
  • 36990604 Urządzenia elektryczne do otwierania i zamykania drzwi
  • 50650300 Części elektroniczne
  • 57319902 Urządzenia elektroniczne

Klasyfikacja EKD

  • 3324 Produkcja elektrycznych przyrządów pomiarowych i kontrolnych