"DANPOL" SP Z O O (Jelenia Góra)

KRS: 0000012621

NIP: 6112409074

REGON: 231077481

"DANPOL" SP Z O O KRS: 0000012621 NIP: 6112409074 REGON: 231077481
Numer NIP: 6112409074
Numer REGON: 231077481
Numer KRS: 0000012621
Nazwa: "DANPOL" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI DO 500.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYSTARCZA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, NIEZALEŻNIE OD LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU (UMOWA SPÓŁKI PAR. 14
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-17
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-04-26
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-05-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII GU 42/04
Data wydania aktu prawnego: 2004-12-20
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-03-05
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W JELENIEJ GÓRZE Z DNIA 05.03.2007 R. SYGN. AKT VIII GUP 10/04 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jana Iii Sobieskiego 25B
Kod pocztowy: 58-500
Miasto: Jelenia Góra
Gmina: Jelenia Góra
Powiat: Jelenia Góra
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street