DAKO SP Z O O (Kąty Walichnowskie)

KRS: 0000003396

NIP: 9970055093

REGON: 731496475

DAKO SP Z O O KRS: 0000003396 NIP: 9970055093 REGON: 731496475
Numer NIP: 9970055093
Numer REGON: 731496475
Numer KRS: 0000003396
Nazwa: DAKO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-08-13
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-09-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 12/06
Data wydania aktu prawnego: 2006-07-11
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-06-09
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W SIERADZU WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA18.05.2010 R. W SPRAWIE SYGN. AKT V GUP 4/06 STWIERDZAJĄCE ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zakładowa 1
Kod pocztowy: 98-410
Miasto: Kąty Walichnowskie
Gmina: Czastary
Powiat: wieruszowski
Województwo: ŁÓDZKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 20110101 Konserwy wołowe z własnego uboju
  • 20130104 Konserwy wołowe z mięsa zakupionego
  • 20139900 Kiłbasy i inne przetworzone produkty mięsne
  • 20139905 Mięsa konserwowane z zakupionego surowca

Klasyfikacja EKD

  • 1511 Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa