"D.B.G. INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000289023

NIP: 5272557110

REGON: 141155176

"D.B.G. INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289023 NIP: 5272557110 REGON: 141155176
Numer NIP: 5272557110
Numer REGON: 141155176
Numer KRS: 0000289023
Nazwa: "D.B.G. INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 70 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Rakowiecka 29/---
Kod pocztowy: 02-519
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.dbginvest.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
 • 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Klasyfikacja SIC

 • 17310403 Instalacja alarmowych systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych
 • 50630502 Systemy alarmów przeciwwłamaniowych

Klasyfikacja EKD

 • 4534 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 5033 Montaż alarmów i urządzeń przeciwwłamaniowych
 • 5171 Sprzedaż hurtowa sprzętu i artykułów przeciwpożarowych