"D&H ENGINEERING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dąbrówka)

KRS: 0000019376

NIP: 8421598743

REGON: 771494835

"D&H ENGINEERING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000019376 NIP: 8421598743 REGON: 771494835
Numer NIP: 8421598743
Numer REGON: 771494835
Numer KRS: 0000019376
Nazwa: "D&H ENGINEERING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- ---/---
Kod pocztowy: 77-100
Miasto: Dąbrówka
Gmina: Borzytuchom
Powiat: bytowski
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.dhe.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wdrożenie innowacyjnej technologii tokarsko - frezarskiej z aktywnym systemem monitorowania drgań w firmie D&H Engineering Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Niezabyszewie. Więcej »(427 500 zł)
Wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie produkcyjnym za pomocą oprogramowania do projektowania programów CAM na tokarki i frezarki w firmie D&H Engineering Poland Sp. z o.o. Więcej »(400 000 zł)
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Więcej »(79 945 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Klasyfikacja SIC

  • 33660100 Tuleje i łożyska
  • 34659901 Części nadwozia samochodowego, metal tłoczony

Klasyfikacja EKD

  • 25212 Produkcja takich wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych, jak: żyłki, siatki, tuleje, węże i rurki
  • 29143 Produkcja kół zębatych, przekładni zębatych, skrzyń biegów i innych mechanizmów zmiany biegów
  • 3432 Produkcja części i akcesoriów do nadwozi pojazdów mechanicznych