CTL AGENCJA CELNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Iłowo-Osada)

KRS: 0000013575

NIP: 9570785764

REGON: 192477948

CTL AGENCJA CELNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000013575 NIP: 9570785764 REGON: 192477948
Numer NIP: 9570785764
Numer REGON: 192477948
Numer KRS: 0000013575
Nazwa: CTL AGENCJA CELNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 820 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kraszewska 2/---
Kod pocztowy: 13-240
Miasto: Iłowo-Osada
Gmina: Iłowo-Osada
Powiat: działdowski
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Strona www: www.ctl.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  • 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych
  • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
  • 51.21.Z Transport lotniczy towarów
  • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  • 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
  • 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
  • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
  • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 6342 Maklerstwo, pośrednictwo celne, składy celne