"CRARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (Wrocław)

KRS: 0000288116

NIP: 8992619378

REGON: 020586415

"CRARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS: 0000288116 NIP: 8992619378 REGON: 020586415
Numer NIP: 8992619378
Numer REGON: 020586415
Numer KRS: 0000288116
Nazwa: "CRARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI - PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z OSOBNA, A POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39A/1
Kod pocztowy: 50-370
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.crarch.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych
 • 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 45.41.Z Tynkowanie
 • 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
 • 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 45.43.B Sztukatorstwo
 • 45.44.A Malowanie
 • 45.44.B Szklenie
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Klasyfikacja SIC