CONFEX AB SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000021113

NIP: 5213026782

REGON: 016054621

CONFEX AB SP Z O O KRS: 0000021113 NIP: 5213026782 REGON: 016054621
Numer NIP: 5213026782
Numer REGON: 016054621
Numer KRS: 0000021113
Nazwa: CONFEX AB SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-01-05
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-02-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII-U-641/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-10-08
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2006-09-13
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY Z DNIA 13.09.2006R. O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, SYGN. AKT X GUP 1/06
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Cybernetyki 2
Kod pocztowy: 02-677
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.confex.com.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 47890000 Usługi transportowe, niesklasyfikowane
  • 50130000 Artykuły i nowe części do pojazdów samochodowych
  • 55310102 Akcesoria samochodowe

Klasyfikacja EKD

  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy