CLIFFORD CHANCE PUNDER SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000017123

NIP: 5260208852

REGON: 011544190

CLIFFORD CHANCE PUNDER SP Z O O KRS: 0000017123 NIP: 5260208852 REGON: 011544190
Numer NIP: 5260208852
Numer REGON: 011544190
Numer KRS: 0000017123
Nazwa: CLIFFORD CHANCE PUNDER SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU ,WICEPREZES ORAZ PROKURENT JEDNOOSOBOWO,POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-21
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2001-11-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2001-12-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Lwowska 19
Kod pocztowy: 00-660
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: cliffordchance.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street