CHEMOBUDOWA ŁÓDŹ SP Z O O (Łódź)

KRS: 0000013902

NIP: 7292317746

REGON: 471736220

CHEMOBUDOWA ŁÓDŹ SP Z O O KRS: 0000013902 NIP: 7292317746 REGON: 471736220
Numer NIP: 7292317746
Numer REGON: 471736220
Numer KRS: 0000013902
Nazwa: CHEMOBUDOWA ŁÓDŹ SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-23
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-02-28
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-03-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: P O W 28
Kod pocztowy: 90-248
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: www.chemobudowa.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15220000 Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane
  • 15410000 Budownictwo przemysłowe
  • 17510102 Stolarka wykończeniowa
  • 24310700 Zdobnicza stolarka budowlana i wykończenia strony zewnętrznej
  • 29510203 Beton asfaltowy (pochodzący nie z rafinerii)
  • 29510204 Beton bitumiczny

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane