CHEMAR POWER AND INDUSTRIAL SERVICES SP Z O O (KRS: 0000291848)

KRS: 0000291848

NIP: 9591805621

REGON: 260197863

CHEMAR POWER AND INDUSTRIAL SERVICES SP Z O O KRS: 0000291848 NIP: 9591805621 REGON: 260197863
Numer NIP: 9591805621
Numer REGON: 260197863
Numer KRS: 0000291848
Nazwa: CHEMAR POWER AND INDUSTRIAL SERVICES SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-11-05
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-04-26
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-05-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Olszewskiego 6
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
 • 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
 • 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
 • 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
 • 45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych
 • 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
 • 45.25.A Stawianie rusztowań
 • 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 60.30.Z Transport rurociągowy
 • 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

 • 16299900 Budownictwo ciężkie, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa