CENTRUM SZKOLENIOWE PAŁAC BAGATELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ostrów Wielkopolski)

KRS: 0000021806

NIP: 6222324628

REGON: 250967843

CENTRUM SZKOLENIOWE PAŁAC BAGATELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000021806 NIP: 6222324628 REGON: 250967843
Numer NIP: 6222324628
Numer REGON: 250967843
Numer KRS: 0000021806
Nazwa: CENTRUM SZKOLENIOWE PAŁAC BAGATELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Środkowa 95/---
Kod pocztowy: 63-410
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Gmina: Ostrów Wielkopolski
Powiat: ostrowski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.bagatela.com.plWWW.BAGATELA.COM.PL
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
  • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

  • 70119900 Hotele i motele
  • 70329900 Obozy sportowe i rekreacyjne
  • 73890301 Usługi związane z organizacją zjazdów, konferencji i targów
  • 82990200 Usługi edukacyjne