CENTRUM PODRÓŻY TRAVEL HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000018101)

KRS: 0000018101

NIP: 6762195867

REGON: 356338520

CENTRUM PODRÓŻY TRAVEL HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018101 NIP: 6762195867 REGON: 356338520
Numer NIP: 6762195867
Numer REGON: 356338520
Numer KRS: 0000018101
Nazwa: CENTRUM PODRÓŻY TRAVEL HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PKT 11.3 UMOWY SPÓŁKI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I DWUOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- ---/---
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 47249900 Biura podróży, nie sklasyfikowane
  • 47259903 Wycieczki turystyczne, kierowane
  • 73899952 Biuro informacji turystycznej

Klasyfikacja EKD

  • 6331 Biura podróży