CENTRUM OBROTU TOWAROWEGO SP Z O O (Starachowice)

KRS: 0000023085

NIP: 6641000698

REGON: 290478886

CENTRUM OBROTU TOWAROWEGO SP Z O O KRS: 0000023085 NIP: 6641000698 REGON: 290478886
Numer NIP: 6641000698
Numer REGON: 290478886
Numer KRS: 0000023085
Nazwa: CENTRUM OBROTU TOWAROWEGO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DYREKTOR ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-29
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-04-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Al. Wyzwolenia 70
Kod pocztowy: 27-200
Miasto: Starachowice
Gmina: Starachowice
Powiat: starachowicki
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 6312 Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów