CENTRUM MEDYCZNE "SOPMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sopot)

KRS: 0000009030

NIP: 5851361143

REGON: 191982561

CENTRUM MEDYCZNE "SOPMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009030 NIP: 5851361143 REGON: 191982561
Numer NIP: 5851361143
Numer REGON: 191982561
Numer KRS: 0000009030
Nazwa: CENTRUM MEDYCZNE "SOPMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNIE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 130 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Chrobrego 6/8
Kod pocztowy: 81-756
Miasto: Sopot
Gmina: Sopot
Powiat: Sopot
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.sopmed.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 86.10.Z Działalność szpitali
 • 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
 • 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 80110205 Podstawowa przychodnia medyczna

Klasyfikacja EKD

 • 85121 Przychodnie ogólne