CENTRUM BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP Z O O (Poznań)

KRS: 0000006904

NIP: 7810023634

REGON: 632050098

CENTRUM BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP Z O O KRS: 0000006904 NIP: 7810023634 REGON: 632050098
Numer NIP: 7810023634
Numer REGON: 632050098
Numer KRS: 0000006904
Nazwa: CENTRUM BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-10
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-11-25
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-12-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grunwaldzka 11
Kod pocztowy: 60-782
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.cbr.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 72910000 Usługi związane z wypełnianiem formularzy podatkowych